Spis treści


Zobacz bibliografię >>>

Od autora 7
Dla kogo ta książka i po co? 7
Transkrypcja 9
Odmiana nazw własnych 11
Antroponimy chińskie 15
Dynastie chińskie 17
1. Początki literatury chińskiej 19
1.1. Czym jest literatura? 19
1.2. Tło historyczne 23
1.3. Okres najwcześniejszy 25
1.4. Poezja epoki Zhou 29
1.4.1. Pierwsza antologia poezji chińskiej 30
1.4.2. Pierwsi niebezimienni poeci 47
1.4.2.1 Qu Yuan 47
1.4.2.2 Song Yu 57
1.4.3. Inne wiersze epoki Zhou 59
1.5. Proza epoki Zhou 63
1.5.1. Kroniki i dzieła historiograficzne 63
1.5.1.1 Pierwsza kronika 63
1.5.1.2 Komentarze pana Zuo 64
1.5.1.3 Opowieści o państwach 67
1.5.2. Dzieła filozoficzne 69
1.5.2.1 Księga przemian 69
1.5.2.2 Konfucjusz 70
1.5.2.3 Mencjusz 72
1.5.2.4 Mistrz Fei z Han 74
1.5.2.5 Mistrz Zhuang 74
1.5.2.6 Sztuka wojny 76
1.6. Podsumowanie 79
2. Okres wczesnego cesarstwa 81
2.1. Tło historyczne 81
2.2. Proza wczesnego cesarstwa 83
2.2.1. Książę Dan z państwa Yan 83
2.2.2. Li Si 85
2.2.3. Sima Qian 87
2.2.4. Intrygi walczących państw 91
2.2.5. Księga gór i mórz 93
2.2.6. Filozofowie huainańscy 95
2.2.7. Kronika dynastii Han 96
2.3. Poezja wczesnego cesarstwa 103
2.3.1. Poematy fu 103
2.3.1.1 Mei Cheng 103
2.3.1.2 Jia Yi 106
2.3.1.3 Ban Gu 109
2.3.1.4 Sima Xiangru 112
2.3.1.5 Zhang Heng 116
2.3.1.6 Zhao Yi 118
2.3.2. Pieśni ludowe i dworskie 119
2.3.2.1 Biuro Muzyki 119
2.3.2.2 Pieśni dworskie 119
2.3.2.3 Pieśni ludowe 120
2.3.2.4 Dziewiętnawście starych wierszy 124
2.3.3. Poezja epiczna 126
2.4. Podsumowanie 135
3. Sześć dynastii 137
3.1. Tło historyczne 137
3.2. Okres Jian’an 139
3.2.1. Trzech panów Cao 139
3.2.1.1 Cao Cao 139
3.2.1.2 Cao Pi 145
3.2.1.3 Cao Zhi 147
3.2.2. Siedmiu uczonych i Cai Yan 151
3.2.2.1 Siedmiu uczonych z epoki Jian’an 151
3.2.2.2 Cai Yan 162
3.2.3. Siedmiu mędrców z bambusowego gaju 164
3.2.4. Zuo Yannian 174
3.3. Dynastia Jin 177
3.3.1. Fu Xuan i literatura ery Taikang 177
3.3.1.1 Fu Xuan 177
3.3.1.2 Era Taikang 179
3.3.2. Pawilon Orchidei 188
3.3.3. Liu Kun i Guo Pu 190
3.3.4. Śpiew środka nocy 192
3.3.5. Tao Yuanming 193
3.4. Dynastie południowe i północne 201
3.4.1. Xie Lingyun 201
3.4.2. Bao Zhao 203
3.4.3. Su Hui 207
3.4.4. Xie Tiao 209
3.4.5. Wiersze pałacowe 210
3.4.6. Yu Xin 212
3.4.7. Pieśni ludowe 213
3.4.7.1 Pieśń o Mulan 216
3.4.8. Proza paralelna (pianwen) 218
3.4.9. Opowieści różne 220
3.4.9.1 Opowieści anegdotyczne 221
3.4.9.2 Opowieści o dziwach 221
3.5. Podsumowanie 227
4. Prozodia wiersza chińskiego 229
4.1. Rym 229
4.2. Stary wiersz 231
4.2.1. Czterosylabowiec 231
4.2.2. Pięcio- i siedmiosylabowiec 231
4.3. Nowy wiersz 233
4.3.1. Zależności tonalne 233
4.3.2. Wiersz regulowany 234
4.3.3. Wiersz seryjny i ucięty 235
5. Rozkwit średniego cesarstwa 237
5.1. Rys historyczny czasów Sui i Tang 237
5.2. Poezja okresu Sui 239
5.2.1. Lu Sidao 239
5.2.2. Yang Su 240
5.2.3. Xue Daoheng 243
5.3. Wczesna poezja tangowska 245
5.3.1. Yu Shinan 245
5.3.2. Wang Ji 246
5.3.3. Shangguan Yi 247
5.3.4. Czterej wspaniali 249
5.3.4.1 Wang Bo 249
5.3.4.2 Yang Jiong 250
5.3.4.3 Lu Zhaolin 250
5.3.4.4 Luo Binwang 252
5.3.5. Chen Zi’ang 253
5.4. Złoty okres poezji tangowskiej 259
5.4.1. Zhang Jiuling 259
5.4.2. Meng Haoran 260
5.4.3. Wang Wei 263
5.4.4. Gao shi 266
5.4.5. Cen Shen 267
5.4.6. Li Bai 269
5.4.7. Du Fu 279
5.4.8. Wang Changling 288
5.4.9. Qiwu Qian 289
5.5. Poezja tangowska okresu średniego 291
5.5.1. Yuan Jie 291
5.5.2. Liu Zhangqing 293
5.5.3. Wei Yingwu 295
5.5.4. Bai Juyi 297
5.5.5. Li He 307
5.6. Poezja tangowska okresu późnego 313
5.6.1. Li Jilan (Li Ye) 313
5.6.2. Xue Tao 314
5.6.3. Yu Xuanji 315
5.6.4. Du Mu 317
5.6.5. Li Shangyin 322
5.7. Wyżyny prozy tangowskiej 325
5.7.1. Odrodzenie starej prozy 325
5.7.1.1 Han Yu 325
5.7.1.2 Liu Zongyuan 331
5.7.2. Podróż do Groty Istot Boskich 335
5.7.3. Podania osobliwe 346
5.7.3.1 Nowele społeczne 346
5.7.3.2 Nowele miłosne 350
5.7.3.3 Nowele zawadiackie 355
5.7.3.4 Nowele baśniowe 359
5.8. Literatura prozelicka 365
5.8.1. Teksty odmiany (bianwen) 365
5.8.1.1 Inne nowele z Dunhuangu 373
5.8.2. Omówienia sutr 373
5.9. Podsumowanie 383
Skorowidz nazw własnych oraz innych słów chińskich i japońskich. 385
Bibliografia 397

Okładka

Dawna literatura chińska

Copyright 2015 © by: Jarosław Zawadzki
ISBN-13: 978-1515143390
ISBN-10: 1515143392

Createspace, Seattle, 2015
Printed in the United States of America.

Na okładce:
Płaskorzeźba współczesna widniejąca na jednej ze stacji metra w Hangzhou

Tło okładki:
Odwzorowanie napisu na Misie Kronikarza Qiang

Fragmenty publikacji dostępne w serwisie Google Książki